<

Birden fazla boru ve kablonun aynı anda çekilebilmesi sayesinde altyapıda düzenli birliktelik oluşturulur ve telekomünikasyon geçişleri kolaylıkla yapılır.

——

İşlem sırasında kullanılan çevre dostu kimyasallar doğaya hiçbir şekilde zarar vermez.

——

Mevcut şebeke ve hatlara (su, kanalizasyon, telekom, elektrik, doğalgaz vb.) sistemin “Yönlendirilebilme” özelliği sayesinde zarar verilmez.