<

  1. Binanıza kadar gelen bir doğalgaz hattı yoksa, koşullar elverdiği takdirde bu hattın size ulaştırılmasını sağlar,
  2. Bağlantı için uygun iç tesisat projesi hazırlanması ve tesisatın kurallara uygun olarak döşenmesini denetleriz.
  3. Doğalgazın kullanıma açılması için projeye uygun olarak tesisatı döşeriz. Tesisatın eksiksiz tüm ayarlamaların doğru şekilde yaparız.
  4. Ayrıca tesisat için uygun özellikte maddeler kullanırız.